Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.004 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 38-44"
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg är anlitad att göra utredningen inför köpet av Löcknö ångsåg. Här skriver han till David Hummel och redogör för sin syn på olika avsnitt som berör, sågverket, skogarna, arbetarbostäder, båtar m.m.
Keywords: kalix id 38-44; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 33
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)